[Archief]
 

VEERTIGDAGENTIJD
- 2017-03-02 - Vanaf Aswoensdag begint voor ons, christenen, de traditionele vastentijd: veertig dagen lang trekken we op naar het Hoogfeest van Pasen. Tijdens die periode besteden we extra aandacht aan gebed en solidariteit met de armen, op materieel maar ook op menselijk vlak. Als gelovigen weten we ons daartoe geïnspireerd door het volk van Israël dat veertig jaar door de woestijn trok op weg naar het Beloofde Land, maar vooral door de veertig dagen waarin Jezus vastte en bad in de woestijn.
Als katholieke radiozender willen we deze veertigdagentijd uiteraard samen met u intens beleven. Daarom staan verschillende uitzendingen op radio Spes in het teken van die vastentijd, en voorzien we ook enkele speciale uitzendingen over de betekenis van het vasten.
Hieronder volgt een overzicht.
Opgelet: dit overzicht kan gaandeweg nog aangevuld worden met nieuwe programma’s.


MORGEN- EN AVONDWIJDINGEN

• De morgenwijdingen, elke dag om 7 en 9 uur

Het dagelijkse ochtendgebed staat uiteraard in het teken van de weg die we gaan naar Pasen. Tijdens het weekend worden de lezingen gevolgd die voorzien zijn in de liturgische kalender. Door de week is dat niet altijd het geval, maar ook dan volgen de Bijbelteksten wel de dynamiek van de vastenperiode. Elke dag kan u dezelfde morgenwijding beluisteren om 7 uur, en nog eens om 9 uur. Soms wordt ook verwezen naar de campagne van Broederlijk Delen (meer informatie daarover vindt u op deze link).

• De avondwijdingen, elke dag om 21 uur

Het avondgebed staat in deze periode eveneens in het teken van de veertigdagentijd: pater Mohan neemt u elke avond mee op stap naar Pasen, en kiest op zijn bezinnende manier de gepaste Bijbelteksten uit. Hij volgt daarbij de liturgische kalender (behalve op bijzondere feestdagen en heiligenvieringen).

Tijdens deze vastenperiode nodigen we u, meer nog dan anders, uit om met ons mee te bidden via de radio, en zo samen een misschien onzichtbare, maar daarom niet minder levendige gebedskring te vormen.


BIDDEN ONDERWEG

In “Bidden Onderweg”, de dagelijkse gebedsflash (op weekdagen) van de jezuïeten, besteedt het team rond Nikolaas Sintobin tijdens de veertigdagentijd ook aandacht aan de dynamiek van het op-weg-gaan naar Passie en Pasen.

”Bidden Onderweg”: elke weekdag om 12 uur, op radio Spes.


REEKS: “Waarom goede mensen lijden”

De Veertigdagentijd is de tijd bij uitstek om te denken aan, mee te leven met en op te komen voor het lijden en de onrechtvaardigheid die mensen treffen. Als mensen onschuldig lijden, treft ons dat het meest, we voelen dit aan als een fundamentele onrechtvaardigheid. Tijdens deze vastentijd nodigen Bob en Ria Verlackt ons uit om in een reeks van drie uitzendingen na te denken over dit belangrijk thema.

Elke aflevering wordt uitgezonden op een woensdagochtend om 10 uur; een herhaling is telkens voorzien op de vrijdagavond nadien, om 20 uur. Een overzicht.

• Deel 1: Waarom moeten de goede en rechtvaardige mensen lijden? Harold Kushner
Uitzendingen op woensdag 8 maart om 10 uur en vrijdag 10 maart om 20 uur

Hebben we het lijden nodig om geestelijk te groeien? Krijgen onschuldigen in de hemel compensaties? Beloont God de goeden en straft Hij zondaars? Als ik ellende ervaar, behoor ik dan bij de zondaars? Op deze moeilijke vragen gaat de eerste uitzending van de reeks in, geïnspireerd door een werk van Harold Kushner. De conclusie is evenwel positief: als we tot de erkenning kunnen komen dat God bepaalde dingen niet in zijn macht heeft dan worden er vele goede dingen mogelijk.

• Deel 2: Soms is er geen reden. De natuurwetten kennen geen moraal.
Uitzendingen op woensdag 15 maart om 10 uur en vrijdag 17 maart om 20 uur

Wat heb ik gedaan om dit lijden te verdienen? Hoe zou de wereld er uit zien als niemand dood zou gaan? De keuzes die mensen maken tussen goed en kwaad heeft God uit handen gegeven; Hij helpt degenen die ophouden zichzelf te kwetsen. In het lijden staat God dikwijls even aan de zijkant en wacht geduldig tot we in staat zijn Hem op de juiste manier te benaderen.

• Deel 3: God kan niet alles doen… maar een paar belangrijke dingen wel.
Uitzendingen op woensdag 22 maart om 10 uur en vrijdag 24 maart om 20 uur

Ons gebed geeft niet steeds het resultaat dat we verwacht hadden. Is het dan waardeloos? En waar halen we de kracht om te (blijven) bidden? Waar is godsdienst goed voor? Wat is de rol van God?


BROEDERLIJK DELEN

Tijdens de vastentijd loopt traditiegetrouw de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen, de katholieke organisatie die zich inzet voor solidariteit met armere landen, en met het Zuiden in het bijzonder.
De titel van de campagne luidt dit jaar “Stort regen voor (de boeren van) Burkina Faso”.
Meer informatie hierover vindt u op deze link.

Joyce Dehasque van Broederlijk Delen komt er meer over vertellen op de radio tijdens het interviewprogramma van Rita De Maeght op dinsdag 7 maart om 22 uur en op zaterdag 11 maart om 11 uur.


BEZINNING met HANS VAN SCHIJNDEL

In een bezinningsprogramma staat pater sacramentijn Hans van Schijndel, werkzaam in de Brusselse Kerk, op zijn eigen manier stil bij de betekenis van vasten en veertigdagentijd.

U kan deze bezinning, gepresenteerd door Rita De Maeght, beluisteren op dinsdagavond 14 maart om 22 uur, en in herhaling op zaterdag 18 maart om 11 uur.


VASTENCONFERENTIE JETTE

Traditiegetrouw organiseert de pastorale eenheid van Jette tijdens de veertigdagentijd een vastenconferentie met een gastspreker. Op 21 maart zal onze aartsbisschop, Monseigneur De Kesel spreken over het thema “Religie, geloof en multiculturaliteit”.

Rita De Maeght brengt hierover verslag tijdens een gelegenheidsprogramma op dinsdag 28 maart om 22 uur; u kan het nog eens herbeluisteren op zaterdag 1 april om 11 uur.


INTERVIEW Taizébijeenkomst Palmzondagweekend

Tijdens het weekend voor Pasen vindt in Brussel een Taizébijeenkomst plaats. Rita De Maeght sprak erover met Sarah Hulsmans, die deze bijeenkomst als mede-organistaor voorbereidt vanuit IJD Brussel, de dienst jongerenpastoraal van het gelijknamige Vicariaat.

Interview met Sarah Hulsmans, op dinsdag 21 maart om 22 uur, en in herhaling op zaterdag 25 maart om 11 uur.


DE KATHOLIEKE KET

In het wekelijks programma “De Katholieke Ket” interviewt Wim Corbeel katholieken die een band hebben met Brussel en één van de lokale kerkgemeenschappen daar. Tijdens de vastenperiode zal hij zijn interviewgasten ook vragen naar de manier waarop zij de voorbereidingsperiode op weg naar de Goede Week en Pasen concreet beleven.

”De Katholieke Ket” kan je elke week op radio Spes beluisteren op vrijdag om 22 uur, en in herhaling nog eens op zondag om 15 uur. Alle uitgezonden afleveringen kan je nadien op om het even welk moment herbeluisteren via deze link.


Tijdens de Goede Week voorzien wij uiteraard ook heel wat speciale programma’s, daarover volgt later meer informatie.

Wij wensen u alvast een deugddoende vastentijd toe… met radio Spes!


2017-09-16 - FONO-PRATEN, met Anne Meert
2017-09-15 - Programma in de kijker : RELATIE-RIJK
2017-09-15 - De Katholieke Ket:
David en Nathan Lambrechts

2017-09-15 - INTERVIEW met pater Michel Coppin
2017-08-26 - OVER-GAVE:
Veerle Simoens

2017-08-15 - OLV Tenhemelopneming
2017-08-08 - INTERVIEW met Paul Van Praet
2017-07-11 - Wijziging uitzenddatum OVERGAVE
2017-07-10 - Programma in de kijker: Muzikale Waaier
2017-07-01 - ZOMERVAKANTIE
2017-06-03 - PINKSTEREN
2017-04-16 - GOEDE WEEK en PASEN
2017-04-09 - PALMZONDAG
2017-03-02 - VEERTIGDAGENTIJD
2017-03-01 - ASWOENSDAG
2016-12-31 - Van OUD naar NIEUW
2016-12-24 - KERST 2016
2016-12-12 - Radio Spes zoekt TECHNICI
2016-11-26 - ADVENT 2016
2016-11-01 - ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN
2016-09-05 - NIEUW uitzendschema
2015-10-01 - Steun ons financieel!
2015-07-01 - Gebedsflashes om 12 uur
2015-06-15 - Film op Spes: THESE FINAL HOURS
2013-01-09 - MUZIEKDATABASE: vrijwilligers gezocht
2011-11-03 - GEZOCHT: presentatoren morgenwijdingen
2011-09-07 - Radio Spes op FACEBOOK
2010-11-24 - Radio Spes ZOEKT MEDEWERKERS