[Archief]
 

GOEDE WEEK en PASEN
- 2017-04-16 - De Goede Week en Pasen vormen voor christenen een erg intense periode, en zijn dan ook een hoogtepunt in het liturgisch-kerkelijk jaar.
Uiteraard zendt de katholieke radiozender Spes in die periode heel wat speciale programma’s uit.
Concreet wil dit zeggen dat we dan niet langer voortdurend het normale uitzendschema volgen. Hieronder vindt u een overzicht van de speciale programma’s. Op niet-vermelde uren hoort u de normaal voorziene programma’s.


MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG TIJDENS DE GOEDE WEEK

Op deze dagen kan u om 7, 9 en 21 uur respectievelijk aangepaste morgenwijdingen en avondwijdingen beluisteren.

Op de uren dat er normaal non stop muziek is voorzien, hoort u een aangepaste mix van klassieke en religieuze muziek.


DONDERDAG 13 APRIL: WITTE DONDERDAG

Op Witte Donderdag gedenken we het Laatste Avondmaal dat Jezus met Zijn leerlingen vierde vlak voor Hij in de Hof van Olijven gevangen genomen werd. Deze maaltijd wordt een voorafbeelding van het feit dat Jezus als Zoon van God Zijn leven voor ons heeft gegeven en zo de wil van Zijn Vader heeft volbracht.
Christenen vieren dit Mysterie nog steeds tijdens elke eucharistieviering, maar in het bijzonder op Witte Donderdag.

Speciale programma’s op Spes:

07u.: Morgenwijding Witte Donderdag - met Jo Duyck
08u.: Licht op Groen met uitleg over Witte Donderdag – met Fabrice Pintiaux
09u.: Morgenwijding Witte Donderdag - met Jo Duyck
10u.: “Wandelen in Gods tuin”: kroniek over het Laatste Avondmaal, naar Valeer Wouters. Presentatie: Lode Van der Cruyssen
12u.: Bidden onderweg op Witte Donderdag (een programma van de jezuïeten). Gevolgd door aangepaste muziek en een Parel rond 12u.30
13u.: Religieus en Klassiek in het teken van de Goede Week
15u.: Muzikale Waaier in het teken van Witte Donderdag – met Fabrice Pintiaux
17u.: Licht op Groen met uitleg over Witte Donderdag – met Fabrice Pintiaux
19u.: Een muzikale selectie van Fabrice Pintiaux op Witte Donderdag
20u.: “Wandelen in Gods tuin”: kroniek over het Laatste Avondmaal, naar Valeer Wouters. Presentatie: Lode Van der Cruyssen (herhaling)
21u.: Avondwijding op Witte Donderdag – met pater Mohan
22u.: “Grote Namen in de Muziek”: over gebroken mensen (met Rosine De Pauw)


VRIJDAG 14 APRIL: GOEDE VRIJDAG

Goede Vrijdag is de dag waarop wij de lijdensweg en de dood van Jezus gedenken. Uitkijkend naar de verrijzenis, willen we niet uit de weg gaan dat Jezus heeft gedeeld in het verdriet, de pijn en de wanhoop die mensen helaas ook vandaag nog doormaken.
Jezus toont God in Zijn lijdensweg als Iemand die ons niet in de steek laat als het moeilijk gaat, maar die weet wat lijden is en die daarbij, in stilte, naast ons komt staan om de weg met ons mee te gaan.
Op Goede Vrijdag houden christenen de Kruisweg, meestal om 15u., en ’s avonds is er de kruishulde tijdens de liturgische samenkomst van Goede Vrijdag.

Speciale programma’s op Spes:

07u.: Morgenwijding Goede Vrijdag - met Jo Duyck
08u.: Licht op Groen met uitleg over Goede Vrijdag – met Fabrice Pintiaux
09u.: Lezing van het Passieverhaal volgens Johannes, met aangepaste muziek. Stemmen: Rosine De Pauw, Rita De Maeght, Wim Corbeel, pater Mohan Sawhney
10u.: “Wandelen in Gods tuin”: kroniek over Goede Vrijdag en Maria, Moeder van smarten. Naar teksten van Valeer Wouters. Presentatie: Lode Van der Cruyssen
12u.: Bidden onderweg op Goede Vrijdag (een programma van de jezuïeten), gevolgd door aangepaste muziek en een Parel rond 12u.30
13u.: Religieus en Klassiek in het teken van de Goede Week
14u.: Limelight op Goede Vrijdag, met Maarten Van Ghendt
15u.: Kruisweg van het AB-jongerenteam Lourdes
17u.: Licht op Groen in het kader van Goede Vrijdag – met Fabrice Pintiaux
18u.: Stilstaan bij Goede Vrijdag, met Lina Van Obergen
19u.: Een muzikale selectie van Fabrice Pintiaux op Goede Vrijdag
20u.: “Wandelen in Gods tuin”: kroniek over Goede Vrijdag en Maria, Moeder van smarten. Naar teksten van Valeer Wouters. Presentatie: Lode Van der Cruyssen (herhaling)
21u.: Avondwijding op Goede Vrijdag – met pater Mohan
22u.: Muziek op Goede Vrijdag: ‘Stabat Mater’ en ‘Salve Regina’ van Pergolesi. Een selectie van Jean Maes.


ZATERDAG 15 APRIL: STILLE ZATERDAG

Stille Zaterdag is letterlijk een ‘stille’ dag: we delen de gevoelens van de leerlingen die met de kruisdood afscheid namen van Jezus, en die toch… bleven hopen dat dit niet het einde was.
Het is ook vandaag nog een merkwaardige dag in de beleving van christenen: zij houden zich nog stil, denkend aan het lijden en de dood van hun Heer, maar kijken al hoopvol uit naar de viering van de Verrijzenis, die reeds op de avond van Stille Zaterdag wordt ingezet met de Paaswake, of de viering van het Licht.
Op radio Spes maken we er overdag een rustige dag van, met veel dito muziek, en ook bezinning.
Naar de avond toe wordt de muziek lichter, en vieren we de Paaswake.

Speciale programma’s op Spes:

07u.: Morgenwijding op Stille Zaterdag - met Lode Van der Cruyssen
08u.: Stilstaan bij Stille Zaterdag: een bezinning van Lina Van Obergen op tekst van Philip De Bruyne
09u.: Morgenwijding op Stille Zaterdag - met Lode Van der Cruyssen (herhaling)
10u.: De betekenis van Stille Zaterdag, geïnspireerd op de Thomaswebsite van de K.U. Leuven. Presentatie: Jo Duyck
11u.: Terugblikken op de wake van het licht in de Basiliek van Koekelberg aan het begin van de Goede Week. Een programma van Rita De Maeght
12u.: Bidden onderweg tijdens het Paasweekend (een programma van de jezuïeten). Gevolgd door aangepaste muziek en een Parel rond 12u.30
13u. tot 15u.: Aangepaste, ingetogen muziek
15u.: De Muzikale Waaier op Stille Zaterdag – een speciale aflevering met Fabrice Pintiaux
16u.: Een speciale aflevering van het Vlaams Uurtje, met smaakmakers in verband met de Paasmaandag-uitzending. Met Carlo Deman en Daniël Stenuit. Samenstelling: Fons Van Laenen
17u.: De betekenis van Stille Zaterdag, geïnspireerd op de Thomaswebsite van de K.U. Leuven. Presentatie: Jo Duyck
18u.: Paaswens van Mgr. Kockerols, hulpbisschop voor het Vicariaat Brussel. Nadien volgt een Paasbezinning van pater André Loyson, gepresenteerd door Rita De Maeght
19u. tot 21u.: Muziek op de drempel van Pasen
21u.: Avondwijding Paaswake – met pater Mohan
22u.: “Fono-praten” met Johan De Rijck (een programma van Paul Poels en Fred Nerinckx)
23u.: Muziek voor Pasen

Middernacht: Paaswens van Mgr. Kockerols, gevolgd door Paaswake gepresenteerd door Lina Van Obergen


ZONDAG 16 APRIL: PAASZONDAG

Heeft de Paaswake nog iets ingetogen, dan mogen we op Paasdag ten volle Jezus’ verrijzenis vieren als de overwinning van Gods Licht op de duisternis die ons soms omklemt. Niet het lijden en de dood, maar het Leven en de Liefde hebben het laatste woord…

Speciale programma’s op Spes:

07u.: Morgenwijding Pasen - met Mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop voor het Vicariaat Brussel
08u.: Ochtenddienst op Pasen. Samenstelling: Jean Maes
09u.: Morgenwijding Pasen - met Mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop voor het Vicariaat Brussel
10u.: Paaswens van Mgr. Kockerols, gevolgd door een muzikale Paasselectie door Fabrice Pintiaux
11u.: Paasbezinning met Lina Van Obergen
12u.: Bidden onderweg tijdens het Paasweekend (een programma van de jezuïeten). Gevolgd door feestelijke muziek en een Parel rond 12u.30
13u.: Paaswens van Mgr. Kockerols, gevolgd door klassieke en religieuze muziek op Paasdag
14u.: “Muziek-Liturgie-Bijbel” over Pasen: “Verrijzenis”. Presentatie: Rosine De Pauw
15u.: Paasbezinning van Hans Van Schijndel. Presentatie: Rita De Maeght
16u.: Limelight op Paaszondag, met Maarten van Ghendt (tot 18u.)
18u.: “Fono-praten” met Johan De Rijck (een programma van Paul Poels en Fred Nerinckx)
19u.: Muziek in een Paaskleedje
20u.: “Wandelen in Gods tuin” op Pasen. Een Kroniek over de band tussen het Joodse Pesachtfeest en onze Paasliturgie. Tekst: Valeer Wouters. Presentatie: Lode Van der Cruyssen
21u.: Paaswens van Mgr. Kockerols, gevolgd door de avondwijding op Pasen met pater Mohan
22u.: Over de vreugde van het echte verrijzenisgeloof. Een Bijbelse duiding door Ria en Bob Verlackt
23u.: Feestelijke Paasmuziek (klassiek en religieus)


MAANDAG 17 APRIL: PAASMAANDAG

Paasmaandag bouwt voort op de vreugde van Pasen, en vormt voor christenen meteen ook de liturgische voortzetting van Pasen: tot het feest van Pinksteren vieren we, kerkelijk-liturgisch gezien, de Paastijd.
Radio Spes schakelt vandaag stilaan weer over op de gewone programmatie, maar voorziet op deze bijzondere dag ook nog enkele speciale programma’s.

Speciale programma’s op Spes:

07u.: Morgenwijding op Paasmaandag, met Lode Van der Cruyssen
09u.: Morgenwijding op Paasmaandag, met Rita De Maeght
10u.: “Wandelen in Gods tuin” op Paasmaandag: over de Emmaüsgangers. Op tekst van Valeer Wouters; presentatie: Lode Van der Cruyssen
11u.: “Over klokken en vijgen na Pasen”: een speciale aflevering van het Vlaams Uurtje, met Carlo Deman en Daniël Stenuit. Samenstelling: Fons Van Laenen
12u.: Bidden onderweg op Paasmaandag (een programma van de jezuïeten). Gevolgd door non stop muziek en een Parel rond 12u.30
13u.: Paaswens van Mgr. Kockerols, gevolgd door klassieke en religieuze muziek op Paasmaandag
19u.: Muzikale selectie op Paasmaandag (Fabrice Pintiaux), met vooraf de Paaswens van Mgr. Kockerols
20u.: “Wandelen in Gods tuin” op Paasmaandag: over de Emmaüsgangers. Op tekst van Valeer Wouters; presentatie: Lode Van der Cruyssen (herhaling)
21u.: Avondwijding Paasmaandag – met pater Mohan


DE PLOEG VAN RADIO SPES WENST U VAN HARTE EEN ZALIG EN GEZEGEND PAASFEEST!!


2017-09-16 - FONO-PRATEN, met Anne Meert
2017-09-15 - Programma in de kijker : RELATIE-RIJK
2017-09-15 - De Katholieke Ket:
David en Nathan Lambrechts

2017-09-15 - INTERVIEW met pater Michel Coppin
2017-08-26 - OVER-GAVE:
Veerle Simoens

2017-08-15 - OLV Tenhemelopneming
2017-08-08 - INTERVIEW met Paul Van Praet
2017-07-11 - Wijziging uitzenddatum OVERGAVE
2017-07-10 - Programma in de kijker: Muzikale Waaier
2017-07-01 - ZOMERVAKANTIE
2017-06-03 - PINKSTEREN
2017-04-16 - GOEDE WEEK en PASEN
2017-04-09 - PALMZONDAG
2017-03-02 - VEERTIGDAGENTIJD
2017-03-01 - ASWOENSDAG
2016-12-31 - Van OUD naar NIEUW
2016-12-24 - KERST 2016
2016-12-12 - Radio Spes zoekt TECHNICI
2016-11-26 - ADVENT 2016
2016-11-01 - ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN
2016-09-05 - NIEUW uitzendschema
2015-10-01 - Steun ons financieel!
2015-07-01 - Gebedsflashes om 12 uur
2015-06-15 - Film op Spes: THESE FINAL HOURS
2013-01-09 - MUZIEKDATABASE: vrijwilligers gezocht
2011-11-03 - GEZOCHT: presentatoren morgenwijdingen
2011-09-07 - Radio Spes op FACEBOOK
2010-11-24 - Radio Spes ZOEKT MEDEWERKERS