[Archief]
 

PINKSTEREN
- 2016-05-14 - Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. We gedenken dan hoe talrijke leerlingen van Jezus na Zijn Hemelvaart vervuld werden van het vuur van die Heilige Geest. Vrome Joden die kwamen toegelopen, merkten tot hun verbazing dat talloze volkeren elkaar begrepen in hun eigen taal, ook al spraken ze evenveel verschillende talen (Handelingen 2, 1-11). Zo wordt beschreven hoe Jezus’ Geest na Zijn verrijzenis eenheid blijft bewerken… tot op vandaag. Want ook nu blijven wij gedenken hoe God ons Zijn Geest schenkt in een veelvoud van gaven. Dit geschenk wordt bij uitstek gevierd in het sacrament van het vormsel, dat niet toevallig vaak plaatsvindt tijdens het Pinksterfeest.
Met Pinksteren wordt ook de Paastijd afgesloten, vijftig dagen na het eigenlijke Paasfeest, en tien dagen na het feest van Onze Lieve Heer Hemelvaart.

Op deze feestelijke dag – en de dag voordien en nadien – zendt radio Spes uiteraard enkele bijzondere programma’s rond het Pinksterfeest uit, om u de kans te geven dit rijke gebeuren mee te vieren.
Een overzicht van deze speciale uitzendingen vindt u hieronder. Op de niet aangegeven uren hoort u de programma’s die het gewone uitzendschema volgen.


Zaterdag 14 mei 2016 – Zaterdag voor Pinksteren:

Op deze zaterdag voor Pinksteren hoort u een aangepaste morgen- en avondwijding, respectievelijk om 9 en 21 uur.
Om 12 uur hoort u ook een speciale Pinksterbezinning uit de reeks “Bidden onderweg” van de jezuďeten.


Zondag 15 mei 2016 - Pinksterzondag:

07u.: Aangepaste muziek: een selectie van Fabrice Pintiaux
09u.: Morgenwijding op Pinksteren – met priester Frans Van Uffelen
10u. (tot 12 u.): “Muzikale Parels” in het teken van Pinksteren. Uw gastheer: Yvan De Schrijver
12u.: Pinksterbezinning uit de reeks “Bidden onderweg” van de jezuďeten (herhaling van zaterdag), gevolgd door muziek
13u.: Stilstaan bij Pinksteren: een bezinning van Hans Van Schijndel. Presentatie: Rita De Maeght
14u.: Muziek in de Liturgie: een bezinning in het teken van Pinksteren – presentatie: Rosine De Pauw en priester Frans Van Uffelen
16u.: “Wie is de heilige Geest?” – duiding door Ria en Bob Verlackt
17u.: Klassieke, religieuze en filmmuziek
18u.: Lina Van Obergen met een bezinning in het kader van Pinksteren
21u.: Avondwijding Pinksteren – met pater Mohan Sawhney


Maandag 16 mei 2015 - Pinkstermaandag:

09u.: Morgenwijding op Pinkstermaandag. Presentatie: Rita De Maeght
11u.: “Wie is de heilige Geest?” – duiding door Ria en Bob Verlackt (herhaling)
19u.: Aangepaste muziek: een selectie van Fabrice Pintiaux
21u.: Avondwijding Pinkstermaandag – met pater Mohan Sawhney


WE WENSEN U VAN HARTE EEN GEZEGEND PINKSTERFEEST TOE !


2017-05-27 - OVER-GAVE:
David Ronaldo

2017-05-26 - De Katholieke Ket:
Walter Van Goubergen

2017-05-25 - O.L.H. HEMELVAART -
25 mei

2017-05-20 - FONO-PRATEN: Leo Camerlynck
2017-05-19 - INTERVIEW met Katlijn Vanhulle
2017-05-19 - Programma in de kijker : Columns en Ko
2017-04-16 - GOEDE WEEK en PASEN
2017-04-09 - PALMZONDAG
2017-03-29 - 30 jaar Spes:
herbeluister onze LIVE uitzending (deel 2)

2017-03-27 - 30 jaar Spes:
herbeluister onze LIVE uitzending (deel 1)

2017-03-25 - 30 jaar radio Spes!
2017-03-02 - VEERTIGDAGENTIJD
2017-03-01 - ASWOENSDAG
2016-12-31 - Van OUD naar NIEUW
2016-12-24 - KERST 2016
2016-12-12 - Radio Spes zoekt TECHNICI
2016-11-26 - ADVENT 2016
2016-11-01 - ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN
2016-09-09 - NIEUW: De Katholieke Ket
2016-09-05 - NIEUW uitzendschema
2016-08-15 - OLV Tenhemelopneming
2016-07-07 - ZOMERVAKANTIE
2016-05-14 - PINKSTEREN
2015-10-01 - Steun ons financieel!
2015-07-01 - Gebedsflashes om 12 uur
2015-06-15 - Film op Spes: THESE FINAL HOURS
2013-01-09 - MUZIEKDATABASE: vrijwilligers gezocht
2011-11-03 - GEZOCHT: presentatoren morgenwijdingen
2011-09-07 - Radio Spes op FACEBOOK
2010-11-24 - Radio Spes ZOEKT MEDEWERKERS