[Archief]
 

PINKSTEREN
- 2017-06-03 - Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. We gedenken dan hoe talrijke leerlingen van Jezus na Zijn Hemelvaart vervuld werden van het vuur van die Heilige Geest. Vrome Joden die kwamen toegelopen, merkten tot hun verbazing dat talloze volkeren elkaar begrepen in hun eigen taal, ook al spraken ze evenveel verschillende talen (Handelingen 2, 1-11). Zo wordt beschreven hoe Jezus’ Geest na Zijn verrijzenis eenheid blijft bewerken… tot op vandaag. Want ook nu blijven wij gedenken hoe God ons Zijn Geest schenkt in een veelvoud van gaven. Dit geschenk wordt bij uitstek gevierd in het sacrament van het vormsel, dat niet toevallig vaak plaatsvindt tijdens het Pinksterfeest.
Met Pinksteren wordt ook de Paastijd afgesloten, vijftig dagen na het eigenlijke Paasfeest, en tien dagen na het feest van Onze Lieve Heer Hemelvaart.

Op deze feestelijke dag – en de dag voordien en nadien – zendt radio Spes uiteraard enkele bijzondere programma’s rond het Pinksterfeest uit, om u de kans te geven dit rijke gebeuren mee te vieren.
Een overzicht van deze speciale uitzendingen vindt u hieronder. Op de niet aangegeven uren hoort u de programma’s die het gewone uitzendschema volgen.


Zaterdag 3 juni 2017 – Zaterdag voor Pinksteren:

Op deze zaterdag voor Pinksteren hoort u een aangepaste morgen- en avondwijding, respectievelijk om 7 en 9, en om 21 uur.


Zondag 4 juni 2017 - Pinksterzondag:

07u.: De morgenwijding op Pinksteren, met Jo Duyck
09u.: Morgenwijding op Pinksteren – met priester Frans Van Uffelen
10u.: Aangepaste muziek, samengesteld door Fabrice Pintiaux
11u.: Pinksterbezinning met Lina Van Obergen
14u.: Muziek in de Liturgie: een bezinning in het teken van Pinksteren – presentatie: Rosine De Pauw en priester Frans Van Uffelen
19u.: Mgr. De Kesel over Pinksteren: een tekst uit Pastoralia. Presentatie: Jo Duyck
20u.: Even stilstaan bij de diepere betekenis van Pinksteren, met Ria en Bob Verlackt
21u.: Avondwijding Pinksteren – met pater Mohan Sawhney


Maandag 5 juni 2017 - Pinkstermaandag:

07u.: Morgenwijding op Pinkstermaandag, met Lode Van der Cruyssen
08u.: Licht op Groen: een speciale aflevering van het spitsprogramma in het teken van Pinksteren. Uw gastheer: Fabrice Pintiaux
09u.:. Morgenwijding naar de lezing van de dag. Presentatie: Rita De Maeght
12u.: Pinksterbezinning uit de reeks “Bidden onderweg” van de jezuďeten, gevolgd door muziek
17u.: Nogmaals Licht op Groen in de geest van Pinksteren, met Fabrice Pintiaux
21u.: Avondwijding Pinkstermaandag – met pater Mohan Sawhney


WE WENSEN U VAN HARTE EEN GEZEGEND PINKSTERFEEST TOE !


2017-09-16 - FONO-PRATEN, met Anne Meert
2017-09-15 - Programma in de kijker : RELATIE-RIJK
2017-09-15 - De Katholieke Ket:
David en Nathan Lambrechts

2017-09-15 - INTERVIEW met pater Michel Coppin
2017-08-26 - OVER-GAVE:
Veerle Simoens

2017-08-15 - OLV Tenhemelopneming
2017-08-08 - INTERVIEW met Paul Van Praet
2017-07-11 - Wijziging uitzenddatum OVERGAVE
2017-07-10 - Programma in de kijker: Muzikale Waaier
2017-07-01 - ZOMERVAKANTIE
2017-06-03 - PINKSTEREN
2017-04-16 - GOEDE WEEK en PASEN
2017-04-09 - PALMZONDAG
2017-03-02 - VEERTIGDAGENTIJD
2017-03-01 - ASWOENSDAG
2016-12-31 - Van OUD naar NIEUW
2016-12-24 - KERST 2016
2016-12-12 - Radio Spes zoekt TECHNICI
2016-11-26 - ADVENT 2016
2016-11-01 - ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN
2016-09-05 - NIEUW uitzendschema
2015-10-01 - Steun ons financieel!
2015-07-01 - Gebedsflashes om 12 uur
2015-06-15 - Film op Spes: THESE FINAL HOURS
2013-01-09 - MUZIEKDATABASE: vrijwilligers gezocht
2011-11-03 - GEZOCHT: presentatoren morgenwijdingen
2011-09-07 - Radio Spes op FACEBOOK
2010-11-24 - Radio Spes ZOEKT MEDEWERKERS