Radio Spes 20 jaar ! [medewerker]
 
Roland Piron

'Radio'grafie
Hij is, zoals hij zelf omschrijft, een “telg van de jaargang 1942”, afkomstig van de fiere Gentse stede.
Van zijn ouders erfde hij de liefde voor muziek en romantiek, van de paters Jezuïeten de drang naar kennis en perfectie onder het adagium “per aspera ad astra”.

Programma's :
Op radio Spes stond of staat Roland Piron in voor programma’s als “Zoete Herinnering”, “Parels van de Gewijde Muziek”, “Operette / Im Chambre Séparée” en “Divertimento”.


werkt mee aan :