Radio Spes 20 jaar ! [medewerker]
 
Afdeling Bijbelwetenschappen/VBS

'Radio'grafie
De afdeling Bijbelwetenschappen van de K.U.Leuven beoogt in haar onderzoek een historische en eigentijdse uitleg van de Schrift die een grondslag vormt voor het christelijk geloof in het algemeen en de theologie in het bijzonder. De bijbelwetenschap is daarbij dan een kritische reflectie op de geschreven bronnen van de christelijke godsdienst (het Oude en het Nieuwe Testament) en hun betekenis voor de huidige tijd. De resultaten van het exegetisch onderzoek vormen een basis waarop andere theologische disciplines kunnen reflecteren.

De Vlaamse Bijbelstichting (VBS) werd in 1968 opgericht, onder de bescherming van de Vlaamse Bisschoppen, om tegemoet te komen aan de wens van het Tweede Vaticaans Concilie om "de gelovigen op aangepaste wijze tot een goed gebruik van de heilige Schrift te brengen". De VBS stelt hulpmiddelen ter beschikking voor al wie individueel of in groep de Bijbel wil lezen, en biedt informatie over initiatieven en publicaties op het vlak van het bijbelpastoraat.

Programma's :
De afdeling Bijbelwetenschappen van de K.U.Leuven en de Vlaamse Bijbelstichting werken samen het radio Spes-programma "Wondere Woorden" uit.


werkt mee aan :