Radio Spes 20 jaar ! [medewerker]
 
Bob en Ria Verlackt

'Radio'grafie
Bob en Ria Verlackt zijn afkomstig uit Antwerpen en hebben twee volwassen kinderen.
Gegrepen door de blijheid van christenen in een land buiten Europa, waar ze vele jaren woonden en christen zijn niet vanzelfsprekend is, voelden ze zich geraakt door Jezus en Zijn boodschap: “Wie Mij liefheeft, zal de liefde van Mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan hem bekendmaken” (Joh 14, 21).


Programma's :
Bob en Ria maken morgenwijdingen op basis van wat hen persoonlijk raakt in hun studie van de bijbel. Ze organiseren ook gespreksforums voor gelegenheids-christenen die met vragen zitten en voor mensen die zich niet-gelovig noemen maar die iets willen weten over de band tussen “ik”en “God”.


werkt mee aan :