Radio Spes 20 jaar ! [medewerker]
 
Paul Van der Stuyft

'Radio'grafie
Paul Van der Stuyft is priester van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, en werkzaam in de Nederlandstalige Pastoraal in de pastorale eenheid Kerkebeek te Brussel.

Programma's :
Naast vele andere interesses, is Paul Van der Stuyft geboeid door de rijke schat aan mystieke literatuur waarover wij beschikken in onze Kerk. In Brussel is dat onder andere, en niet in het minst, de zalige Jan van Ruusbroec. Via het programma "Binnenskamers" op radio Spes wil hij eenieder de kans geven om een beetje te proeven van deze rijkdom.


werkt mee aan :