Radio Spes 20 jaar ! [medewerker]
 
Hans van Schijndel

'Radio'grafie
Hans van Schijndel is pater sacramentijn en lid van de dienst vorming en begeleiding van het Vicariaat Brussel. Binnen de Nederlandstalige pastoraal is hij werkzaam in de pastorale eenheid Ruusbroec. Hij leidt een aantal bijbelleerhuizen en houdt een vinger op de pols van het nadenken over ons geloof, vooral als dat met de eucharistie in al haar facetten te maken heeft.

Programma's :
Voor Radio Spes verzorgde Hans van Schijndel tot nu toe een aantal bezinningsteksten bij bijzondere feesten en periodes in het kerkelijk jaar. Hij sprak ook zelf een serie van tweemaal tien uitzendingen in over de eucharistie onder de titel “Danken en denken”.


werkt mee aan :