[programma]Interview - gelegenheidsprogramma

Een gespreksprogramma met heel uiteenlopende studiogasten

Inhoud
In dit programma spreekt Rita De Maeght met studiogasten over de concrete en vaak verrassende manier waarop zij hun geloof beleven. Elk interview bestaat uit een viertal gesprekjes, doorspekt met muziek die de interviewgasten vaak zelf hebben uitgekozen. Het gastpubliek is erg gevarieerd: mensen uit het kerkelijk beleid (onder andere bisschoppen), parochiepriesters of mensen die in een bepaalde sector van de pastoraal werken (gezondheidspastoraal, senioren, jeugd, gezin, Broederlijk Delen,…), en kinderen of jongeren (studenten, vormelingen,…).

Als er geen interview is voorzien, kan u luisteren naar een gelegenheidsprogramma. 'Gelegenheidsprogramma' staat voor een waaier aan programma’s die normaal gezien voor het overige niet of zelden aan bod komen in ons uitzendschema. Het gaat daarbij meestal om godsdienstige programma’s, maar soms is er ook ruimte voor culturele en educatieve uitzendingen. Kortom: gelegenheidsprogramma is een uitzending voor luisteraars die ‘bij gelegenheid’ eens verrast willen worden.

Presentatie
Rita De Maeght