[programma]Morgenwijding

Gebed en bezinning op radio Spes

Inhoud
De morgenwijding biedt u de gelegenheid te bidden met een bijbeltekst, die soms aansluit bij de liturgische kalender. Na een welkomstwoord wordt de bijbeltekst voorgelezen en toegelicht, en gaan we op zoek naar wat die tekst voor ons vandaag hier en nu kan betekenen. Opdat de band tussen alle luisteraars die meebidden of –bezinnen nog sterker zou worden, is er ook plaats voor voorbeden en bidden we samen het 'Onze Vader'. Elke wijding wordt ook ingeleid en afgesloten met een kruisteken. De morgenwijding is niet enkel bedoeld voor mensen die geloven en vertrouwd zijn met bidden; het programma kan ook inspiratie bieden voor mensen die op zoek zijn naar zin in hun leven. Diverse medewerkers staan, elk op een vaste dag, in voor dit moment van gebed en bezinning. Tijdens bijzondere kerkelijke periodes (advent, veertigdagentijd,…) zijn speciale morgenwijdingen voorzien.

Presentatie
Diverse medewerkers