[programma]Muziek-Liturgie-Bijbel

Een duidingsprogramma over de band tussen bijbel, liturgie en muziek

Inhoud
In dit programma van Rosine De Pauw komt muziek aan bod die in functie staat van de godsdienst. Dit kan een oratorium zijn, maar er is ook ruimte voor Gregoriaanse gezangen, mysteriespelen, koralen, preludia en fuga’s van grote meesters, de grote polyfone muziek uit de Renaissance, moderne songs en negro spirituals. Bovendien besteedt Rosine De Pauw ook aandacht aan bijbelverhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Er wordt voorgelezen uit “Het verhaal gaat…” van Nico Ter Linden, aangevuld met bijpassende bezinnende muziek.

Presentatie
Rosine De Pauw