[programma]Wondere Woorden

Een bijbelprogramma

Inhoud
Een reeks over bijbelboeken, in samenwerking met de afdeling bijbelwetenschappen van de K.U.Leuven en de Vlaamse Bijbelstichting.
Daarbij komen zo veel mogelijk boeken van de Bijbel (volgens de katholieke canon) aan bod, maar enkele van de kleine boeken worden, als het zinvol en noodzakelijk lijkt, samen gegroepeerd en besproken. Voor elk bijbelboek worden twee uitzendingen voorzien, één met een algemene benadering van het boek en één over een specifieke tekst in dit boek (waarbij de voorkeur uitgaat naar minder gekende teksten).
Dit programma wil bij luisteraars interesse wekken voor de Bijbel en voor bijbelinterpretatie, door inzichten van de exegese op een niet te technische manier voor te stellen. Daarbij komen ook minder gekende aspecten (boeken, teksten) van de Bijbel aan bod.

'Wondere Woorden' wordt voorafgegaan door de zevendelige reeks ‘Buitenbijbelse verhalen’.
Nooit eerder stonden buitenbijbelse teksten zo veel in de belangstelling als de jongste jaren. Ze zouden ons de verborgen kant van het vroege christendom laten zien, zo beweren sommigen, en ook een historisch betrouwbaarder beeld van Jezus’ optreden schetsen dan de verdraaide versie van de feiten die in de Bijbel vereeuwigd werd. Maar is dat wel zo? Over welke teksten gaat het precies? Wat staat in deze teksten te lezen? En hoe verhouden ze zich tot de Bijbelse traditie?
In een reeks van zeven afleveringen schetst Hans Debel van de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven) een genuanceerd beeld van de inhoud en het belang van de buitenbijbelse overlevering over Jezus, de apostelen, en Maria Magdalena, dit alles rijkelijk geïllustreerd met fragmenten uit de teksten zelf.


Presentatie
Afdeling bijbelwetenschappen K.U.Leuven en Vlaamse Bijbelstichting