[programma]Relatie-rijk

Een opbouwend programma over relaties

Inhoud
Het ‘Rijk’ in de titel van dit programma duidt op verbondenheid met Gods plan: door Hem is op alles een antwoord gegeven, en een weg die leidt naar volheid en eeuwigheid. Rijk duidt ook op onze eigen rijkheid wanneer we in goede relatie kunnen leven.

Een goede relatie opbouwen is werken aan de relatie. In “relatie-rijk” geven Bob en Ria Verlackt geen tips of oplossingen, maar gewoon inzichten die doen nadenken. Er is respect voor ieders verschillend zijn en ruimte voor verschillende benaderingen. Een relatie is voor iedereen anders, met andere moeilijkheden, accenten en rijkdom.
“Relatie-rijk” is een programma voor velen: jong en ouder gehuwden en samenwonenden, verliefden en verloofden, met soms ook verwijzingen naar de brede gemeenschap van mensen.

Presentatie
Bob en Ria Verlackt