[programma]Danken en Denken

Een reeks over de eucharistie en haar diepere betekenis.

Inhoud
De eucharistie wordt sinds Vaticanum II graag “bron en hoogtepunt” genoemd van het kerkelijk leven. Het is iets waar je uit put, waar je je krachten vandaan haalt, en waar je ook weer naar terugkeert om samen dat te vieren wat je als gelovige gemeenschap bent: kerk, lichaam van Christus.
In de reeks “Danken en Denken” wil pater sacramentijn Hans van Schijndel zo’n ‘vitaal’ verstaan van de eucharistie bevorderen door eerst het verloop van een viering en de zin van de diverse onderdelen wat nader te belichten, om dan in een tweede beweging na te denken over een aantal klassieke thema’s als tegenwoordigheid, gedachtenis, heilsgeschiedenis, maal en offer, vergiffenis en gemeenschap.
Je kan deze uitzendingen beluisteren vanaf 5 september elke woensdag om 22 uur met een herhaling elke donderdag om 14 uur.

Presentatie
Hans van Schijndel